Millainen on hyvä webinaari?

Webinaarien pitäminen yleistyy koko ajan ja siitä uskotaan tulevan myös Suomessa yksi tie joka vie jokaisen kouluttajan, tuote-esittelijän, valmentajan ja myyjän menestyksen kukkuloille. Tässä kirjoituksessa en mieti tekniikkaa, miten webinaari toteutetaan, vaan webin inhimillisempää puolta: puhujaa ja kuulijaa.

Kun selvittelin hiukan, miten webinaari määriteltiin, yleisimmän määritelmän voisi kiteyttää seuraavilla lauseilla:

Webinaari on verkossa järjestetty seminaari, virtuaali tapahtuma, johon voi osallistua kuka tahansa, asuinpaikasta riippumatta. Usein webinaarit myös nauhoitetaan ja ne voi katsoa jälkikäteenkin.

Webinaarin järjestäjän näkökulmasta se on kustannustehokas tapa tuottaa palveluja, monestakin syystä. Syitä ovat mm. mahdollisuus tavoittaa suuremmat yleisöt, paikasta riippumaton ja järjestämiskustannukset pysyvät matalina. Tuolta määritelmästä saadaan myös selitys nimeen webinaari eli web ympäristössä tapahtuva seminaari.

Palastellaan tuota rakennetta vielä hiukan. Seminaari käsite tulee yliopistomaailmasta. Kielijelppi määrittelee verkkosivuillaan seminaarin näin:

Parhaimmillaan seminaari on oppijalähtöinen opetus- ja oppimismuoto, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus työstää ja kehitellä ajatuksiaan yhdessä seminaarin ohjaajan ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Webinaarissa vastuuta omien ajatusten kehittelystä on käännetty enemmän kohti oppijaa, jonka tehtävä on kuulemansa ja mahdollisesti muiden opiskelijoiden kommenttien perusteella työstää omaa ajatteluaan omatoimisesti. Oppiminen ja opitun soveltaminen jää vahvemmin omalle vastuulle.

Tiedon jakaminen ja vastaanottaminen on noiden webinaarien tärkein elementti. Webinaarikulttuuri on Suomessa vielä alkutaipaleella. Itse opiskelen webinaarien kautta todella paljon, niin suomalaisten webinaariammattilaisten, kuin huippu jenkkikouluttajien johdolla. Näihin webinaareihin osallistun oman mielenkiinnon vuoksi ja webinaareissa olen innolla mukana kuunnellen kaiken mitä kouluttajalla on sanottavaa ja annettavaa. Muistiinpanoja kertyy jokaisesta webistä sivukaupalla. 

Miten oppiminen webinaareissa tapahtuu?

Itse olen sitä mieltä, että webinaarikoulutus ei ole samanlaista kuin kasvokkain tapahtuva ja se vaatii niin kouluttajalta kuin kuuntelijoitakin paljon vastuullisuutta. Kuitenkin, kun ihmiset ovat “hajallaan” isolla alueella, webinaari on oivallinen tapa saada yhteinen hetki tiedon jakamiseen ja myös keskusteluun. Mutta mielestäni webinaarien ensisijainen tehtävä on tiedon jakaminen, ei keinotekoisesti ihmisten aktivoiminen mihinkään muuhun kuin ajatteluun. Aktiivisuus on jokaisessa meissä itsessämme, osa tykkää kuunnella ja tehdä ehkä muistiinpanoja – osa tykkää puhua ja kommentoida. Webinaari antaa molemmille mahdollisuuden, mutta perustuu vankasti omaehtoisuuteen.

Mitä on webinaarien vuorovaikutteisuus?

Ensin on taas mietittävä miten miellämme vuorovaikutuksen. Vuorovaikutus on monimutkainen kokonaisuus, prosessi, johon kuuluu todella paljon elementtejä. Jokaisessa tilanteessa, missä vähintään kaksi ihmistä kohtaa, tiedotteessa joka kirjoitetaan, chat-, teksti-  tai sähköpostiviestissä tapahtuu vuorovaikutusta. Näin ollen voidaan ajatella, että webinaarit ovat vuorovaikutteisia siinä missä muutkin tilaisuudet.

Webeissä käytetään usein chat – palvelua, jossa kysymyksiä  ja kommentteja voi esittää, joko järjestettynä kyselyhetkenä tai webinaarin lopussa.  Niihin käytetään webinaarista usein aikaa 10- 20 min. Olen ollut mukana webinaareissa, joissa on ollut kymmenestä jopa 40000 kuulijaa. Näiden webinaarien ei ole tarkoituskaan olla mikään ryhmätyö tai muuta perinteistä kouluttamista, vaan on muistettava jälleen tuo määritelmä “verkossa tapahtuva seminaari”, jossa vuorovaikutteisuutta ja yhteisöllisyyttä edistää niin puhuja esityksellään kuin kuulija kommentoinnillaan tai kysymyksillään.

Webinaarien laatu on todella kirjavaa. Webinaarien pitämisessä meillä suomalaisilla on vielä paljon opittavaa, varsinkin siinä innostavassa kerronnassa. Olemme totisia ja menemme asia edellä kaikkeen. Huolehdimme liikaa siitä, että tietoa tulee jokaisessa sanassa. Olemme vahvasti tieto-orientoituneita, niin kouluttajina kuin kuuntelijoina. Unohdamme usein oivallusten synnyn ja inspiroimisen vahvuuden. Vaikka annettu tieto ei olisi uutta,mutta se saa aikaan oivalluksen omasta toiminasta ja sen kehittämisestä, annettu tieto on tehnyt tehtävänsä.

Mielestäni webinaarin on tarkoitus olla myös kannustava ja omaa ajattelua herättävä ja sitä kehittävä. Webinaarin pitäisi saada kuulijassa aikaa reaktio, jossa hän lähtee viemään omaa elämäänsä, yritystään tms. uusilla askelilla eteenpäin. Webinaarin tulee innostaa yrittämään jotakin uutta, astumaan ulos omalta mukavuusalueelta ja sen pitää luoda uskoa siitä, että kaikki on mahdollista, kun vaan teet hyvää työtä. Webinaarin puhuja voi kertoa asioita, jotka jo tiedät, mutta sisälläsi vahvistuu tunne, että teet oikeita asioita ja onnistut.  Osaat ja tiedät miten asiat on hoidettava. Luo uskoa omaan itseen ja omaan tekemiseen. Tällaiset webinaarit ainakin minun mielestäni ovat olleet parhaita, joihin olen osallistunut.

Hyvä webinaari

Usein webinaareja syytetään siitä, että vuorovaikutusta ja dialogisuutta ei synny riittävästi. Dialogisuutta toteutuu webinaareissa mielestäni ihan riittävästi. On muistettava, että dialogisuus on vastavuoroisuutta. Se on aitoa viestintää, joten puhujan on oltava oma itsensä, juuri sellainen kuin on. Se tuo parhaan tuloksen. Puhujan on kehitettävä uutta ajattelua. Kuulijan olisi myös osaltaan oltava aktiivinen. Dialogisuus on vuorovaikutusta, joka on muodoltaan hiukan erilaista kuin face-to-face vuorovaikutus, mutta voi olla yhtä tehokasta, jos molemmat osapuolet tekevät oman osuutensa hyvin. Webinaarit ovat yksi uusista vuorovaikutuksen ja dialogin muodoista, jotka tulevat olemaan osa tätä päivää ja kehittymään sekä lisääntymään vielä entisestään tulevaisuudessa.

Webinaareissa on yleensä mukana chat -toiminto. Chatissä voi kommentoida, kysyä tai vaikka kiittää puhujaa. Kouluttaja ei useinkaan chattiä paljoa koulutuksen aikana ennätä lukea, vaan chat toimii enemmänkin kuuntelijoiden välisenä kommunikointivälineenä. Yhdessä Brendon Burchardin (Experts Academy) koulutuksessa joka kesti neljä iltaa, meitä oli jokaisena iltana noin 4000 chattääjää, useasta eri maasta, yhtä aikaa keskustelemassa. Paljon erittäin värikästä dialogisuutta syntyi ja vahvaa yhteisöllisyyttäkin. Webinaarin teema ja Brendonin innostava puhe oli se mikä meitä yhdisti, sillä webinaarin jälkeen perustimme tuolla chatti porukalla mm. oman facebookryhmän, jossa edelleen ollaan yhteydessä (webistä on aikaa jo lähes kaksi vuotta).

Brendon Burchard on puhujana huippuosaaja. Hän saa ainakin minut aivan liekkeihin, innostumaan asioista ja tekemään mahdotttomasta mahdollisen. Hänen webinaareissaan on myös aina mukana tunne, innostus ja ihmisyyden kunnioitus. Hänen kaltainen webinaari- ja live-puhuja minä haluan olla.

Mutta tuohon on vielä pitkä matka meillä Suomessa niin kuuntelijoiden kuin vetovoimaisten, innostavien kouluttajienkin puolesta, sillä uskon että avaintekijä siihen, onko webinaari kiinnostava, on puhuja. Toki oma aktiivisuus kuulijana on hyvästä. Tuo on kova haaste meille kouluttajille, koska meidänkin on muutettava rooliamme, ammattitaitoisesta kouluttajasta innostavaksi puhujaksi.

Uskon webinaarien dialogisuuden toteutuvan silloin, kun molemmat osapuolet ovat aktiivisesti mukana. Webinaarit ovat luonteeltaan hiukan erilaisia ympäristönä ja myös toimintatavoiltaan kuin perinteinen opetustilanne. Viime vuonna pidin noin 150 webinaaria ja voin sanoa, että jokainen niistä oli erilainen, aivan kuten vuorovaikutustilanteet ihmisten kanssa ovat, koska niihin vaikuttavat monet tekijät. Jokaiseen vuorovaikutukseen tuomme mukanamme oman taustamme, historiamme, ajatuksemme ja uskomuksemme. Tämä vaikuttaa siihen, millainen vuorovaikutuksesta syntyy. Henkilökohtaisesti en usko webinaarien pakkovääntämisestä perinteiseen koulutusmalliin, vaan webinaari on uusi tapa järjestää koulutusta. On aika uusia ajattelua ja aktiivisuutta oppimisesta ja tiedon työstämisestä oman ajattelun kautta. On aika ottaa vastuu omasta oppimisesta.

Usein odotetaan passiivisesti, että se kouluttaja luo vuorovaikutuksen ja dialogisuuden. Yksin se ei synny, hyvältä kouluttajaltakaan. Minulla on ollut ryhmiä, jotka eivät keskustele ollenkaan, ei vaikka kuinka kyselen ja yritän aktivoida. Ketään ei voi pakottaa osallistumaan, kirjoittamaan tai puhumaan. Osa haluaa vain kuunnella ja pohtia kuulemaansa. Kouluttaja on innostaja ja omalla tavallaan asioiden avaaja, mutta samalla lisäkysymysten ja tiedonhalun kasvattaja. Vähän kuin moottori, joka käynnistyessään aiheuttaa liikkumista myös muissa osissa, jotka liittyvät tähän moottoriin. Sellainen minä haluasin olla, että saisin webinaarin kuuntelijat ajattelemaan, innostumaan omasta yrittäjyydestään ja toimintansa sekä ajattelumalliensa kehittämisestä sekä etsimään lisää tietoa.  Ennen kaikkea haluaisin, että jokaiselle kuuntelijalle tulisi webin aikana yksi AHAA! – hetki – oivallus jostain asiasta, joka vie omaa suunnitelmaa askeleen eteenpäin kohti tavoitetta tai vahvistaa uskoa itseensä ja osaamiseensa.

Itse uskon siihen, että jokainen ihminen voi tuoda jotain uutta elämäämme ja varsinkin yrittäjänä olemiseen, kun muistetaan kuunnella isoilla korvilla ja avoimin mielin. Joskus on myös hyvä pysähtyä ja ajatuksella kerrata se mitä jo osaamme. Itse olen noissa tilanteissa löytänyt todella paljon uusia näkökulmia omiin, jo tuttuihin, opittuihin asioihin. Uskon, että uskoa omaan osaamiseemme vahvistaa parhaiten se, että joku toinen kertoo asian, jonka jo teemme tai tiedämme. Se tuo luottamusta siihen, että kuljemme oikealla tiellä kohti unelmaamme.

Meille yrittäjille, kouluttajilla ja valmentajille webinaari on erilainen, vaivaton, edullinen ja loistava keino antaa tietoa asioista, jotka asiakkaitamme kiinnostavat.

Mitä mieltä sinä olet? Millainen on hyvä webinaari?

Kirjoittaja, Tarja Kekäläinen, on yritysvalmentaja, kirjailija ja kouluttaja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

− 4 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.