Puhetilaisuudet

Haluatko saada uusia asioita ja näkökulmia tuotua esim. työntekijöillesi?

 

Tuon energiaa ja innostusta tilaisuuksiisi – pyydä minut puhumaan ja tsemppaamaan ryhmääsi

Teemoina voi olla mm. yrittäjyys, yrittäminen, positiivinen ajattelu, tuotteistaminen, myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, kehittäminen, matkailu, jaksaminen, työnilo, yhteistyö ja verkostoituminen.

Olen energinen ja innostava puhuja, tavoitteenani on saada aikaan pohdintaa ja uusia näkökulmia asioihin.

Toteutan  avoimia ja eri teemoihin perustuvia sparraustilaisuuksia kuten

 • Elämän taulu© workshoppeja
 • tavoitteiden asettaminen
 • asiakkaiden määrittäminen
 • yrittäjyys
 • positiivinen ajattelu
 • muutoksen työstäminen
 • palvelujen tuotteistaminen
 • myynti ja katteet
 • markkinointi
 • asiakaspalvelu
 • prosessien kehittäminen
 • matkailupalvelujen kehittäminen
 • jaksaminen
 • työnilo
 • yhteistyö, kumppanuusmarkkinointi
 • verkostoituminen

Teemat soveltuvat hyvin työyhteisöille tai muille ryhmille. Ryhmässä tapaamisten periaatteet ja tavoitteet ovat hyvin samankaltaiset kuin yksilö coachingissa, ryhmän tuki on näissä valmennuksissa se merkittävä lisätekijä.

.

Yrityskohtaisesti

Yrityscoaching toteutetaan yrityksen kehittämiskohteita ajatellen. Jos olet juuri aloittamassa yritystoimintaa, voimme käydä perustamistoimet yhdessä läpi, tehdä suunnitelmat ja budjetit sekä muokata liiketoimintasi ydinpalvelut myytäviksi tuotteiksi.

Jo toiminnassa olevien yritysten coaching tähtää markkinoinnin kehittämiseen, tuotekehitykseen, palvelukäsikirjojen ja tuotemanuaalien laatimiseen ja toiminnan yleiseen kehittämiseen. Lisäksi käydään läpi yrityksen erilaisia toimintamalleja ja katsotaan, olisiko niissä kehitettävää.

Valmennukset löydät Valmennukset -sivuilta

Coachingia olen opiskellut mm. Experts Academyssa ja Mindvalley Academyssä.  Maailman parhaiden kouluttajien, kuten mm. Vishen Lakhiani, Joe Vitale, Brendon Burchard, valmennuksessa.

Koulutuksieni ja kokemukseni mukanaan tuomat opit olen koonnut valmennuksiksi ja haluan niiden avulla auttaa myös sinua.

 

 

TallennaTallenna